FANDOM5.56×45mm NATOhay 5.56mm là một loại đạn súng trường trong Counter-Strike Online.

Tổng QuanEdit

5,56×45mm NATO là loại đạn súng trường tiêu chuẩn của NATO và quân đội nhiều nước khác hiện nay. Loại đạn nay nguyên do Hoa Kỳ phát triển sau khi phát hiện thấy loại đạn 7,62×51mm NATO dùng với súng trường M14 gặp nhiều bất lợi ở chiến trường Việt Nam. 5,56×45mm NATO được phát triển trên cơ sở loại đạn .223 Remington vốn dùng cho súng trường AR-15. Khi được giới thiệu, 5,56×45mm NATO trước tiên dùng cho súng trường M16.

5.56 NATO là loại đạn súng trường phổ biến nhất trong game. Nó thường được sử dụng bởi súng trường, súng nhắm bán tự động và súng máy nhẹ. Nó gây sát thương trung bình và khả năng xuyên cao. Tốn $60 cho 30 viên.

Vũ khíEdit

5.56mm được sử dụng cho:


RifleEdit

Galil icon Galilfnc Famas icon Famasl85a2 M4a1 icon M4a1gold M4a1dragon M4a1scope icon M4a1hq M4a1hk416 Aug gfx Sg552 gfx Icon scar cso Icon xm8 cso Xm8 sharpshooter M16a1 M16a4 Tar21 icon F2000 gfx Sfgun Guitar

SMGEdit

K1a K1ase gfx Cartreds Cartblues

SniperEdit

Sg550 gfx Icon sl8 cso Sl8g Sl8ex

Machine GunEdit

Icon m249 cso M249red gfx M249camo M249veteran Mg36 gfx Hk23 gfx Hk23g

ThêmEdit

  • Đạn càng to càng xuyên được nhiều và gây sát thương càng lớn, nhưng giật và ít chính xác hơn

GalleryEdit

Liên quanEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.