FANDOM


Room restrict limitawpAWP Battle hay Đấu AWP là một submode trong Counter-Strike OnlineCounter-Strike Online 2.

GameplayEdit

Người chơi phải tiêu diệt đội đối phương với sniper rifle bắn phát một và vũ khí cận chiến:

Awp M24 gfx Trg42 Barrett m95 M400 gfx Xm2010 M82 Awpaw50 Awpr93 Awpz Thunderbolt Lightningrail Savery rifle icon Mosin

Map độc quyềnEdit

Greesia gfx Ruin gfx

Ngoài lềEdit

  • Dù mode này chỉ cho sniper bắn phát một, Steyr Scout không được dùng do quá yếu; trong khi Thunderbolt, Lightning RailSavery được sử dụng dù chúng không phải sniper bắn phát một.
  • Tất cả vũ khí phụ và Lựu đạn không được sử dụng trong mode này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.