Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement

AWP battleAWP Battle hay Đấu AWP là một submode trong Counter-Strike OnlineCounter-Strike Online 2.

Gameplay[]

Người chơi phải tiêu diệt đội đối phương với sniper rifle bắn phát một và vũ khí cận chiến:

Awp.png M24 gfx.png Trg42.png Barrett m95.png M400 gfx.png Xm2010.png M82.png Awpaw50.png Awpr93.png Awpz.png Thunderbolt.png Lightningrail.png Savery rifle icon.png Mosin.png

Map độc quyền[]

Greesia gfx.png Ancient Ruins

Ngoài lề[]

  • Dù mode này chỉ cho sniper bắn phát một, Steyr Scout không được dùng do quá yếu; trong khi Thunderbolt, Lightning RailSavery được sử dụng dù chúng không phải sniper bắn phát một.
  • Tất cả vũ khí phụ và Lựu đạn không được sử dụng trong mode này.
Advertisement