FANDOM


Weaponlimitawp

Room restrict noawpAWP bị cấm(AWP Forbidden) là một custom submode trong Counter-Strike OnlineCounter-Strike Online 2.

Tổng quanEdit

Chế độ AWP bị cấm người chơi không được sử dụng AWPsniper rifle bắn phát một dame to như:

Awp Awpred icon Awpcamo Awpr93 Awpaw50 Trg42 Awpz M82 M400 gfx M24 gfx Xm2010 Barrett m95 Thunderbolt Lightningrail Savery rifle icon Mosin

Ngoài lềEdit

  • Giới hạn này thích hợp cho người chơi không thích sniper dame cao.Tuy nhiên sniper tự động vẫn có thể sử dụng.
  • Thunderbolt, Lightning RailSavery không được sử dụng trong chế độ này dù chúng không phải là sniper bắn phát một.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.