AWP Limit

No AWPAWP bị cấm(AWP Forbidden) là một custom submode trong Counter-Strike OnlineCounter-Strike Online 2.

Tổng quan[edit | edit source]

Chế độ AWP bị cấm người chơi không được sử dụng AWPsniper rifle bắn phát một dame to như:

Awp.png AWP Red AWP Camo Awpr93.png Awpaw50.png Trg42.png Awpz.png M82.png M400 gfx.png M24 gfx.png Xm2010.png Barrett m95.png Thunderbolt.png Lightningrail.png Savery rifle icon.png Mosin.png

Ngoài lề[edit | edit source]

  • Giới hạn này thích hợp cho người chơi không thích sniper dame cao.Tuy nhiên sniper tự động vẫn có thể sử dụng.
  • Thunderbolt, Lightning RailSavery không được sử dụng trong chế độ này dù chúng không phải là sniper bắn phát một.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.