FANDOM


zm_abyss2
Zm abyss2 cso
Các mode liên quan
Zombie mutation
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree easy

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Trung bình

Địa điểm

Viện nghiên cứu Rex

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Mùa đông


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.