FANDOM


Annihilation hay Sinh tử chiến là một chế độ chơi của mode Original trong Counter-Strike Online.
Tooltip original dm

Tổng quanEdit

Theo ngôn ngữ của người Việt ta thì chế độ này có thể hiểu như "Chết là hết". 2 bên sẽ bắn giết lẫn nhau và bên nào bị tiêu diệt trước thì bên đó là kẻ bại trận. Rất thích hợp cho những ai thích rèn luyện kỹ năng cá nhân hoặc giao lưu với bạn bè. Có khá nhiều chế độ như bắn thường (có thể sử dụng mọi vũ khí)ngoài ra còn có đấu Sniper, Lục, Dao.

MẹoEdit

  • Tập trung bắn từng người một sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn nhưng chủ yếu thì kỹ năng cá nhân vẫn là trên hết.

Bản đồ tương thíchEdit

Có tất cả 15 bản đồ dành cho chế độ này:

Moonlight gfx Dm champ cso

Greesia gfx Ruin gfx

Dust2a gfx Ae gfx Gallery gfx Tunnel gfx Port gfx Kart gfx Industry gfx Industry2 gfx Rats gfx Suzhou gfx Dm darksnow cso

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.