de_aztec
Aztec
Các mode liên quan
Original 2.pngDeath.pngTeam deathmach 2.pngZombie original 1.png
Tác giả
Chris Auty (Barney)
Chi tiết
Độ khó

Trung bình

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Rộng

Địa điểm

Di tích khảo cổ

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Trời mưa


Azteclà một bản đồ Đặt bom trong Counter-Strike Online.


Tổng quan[edit | edit source]

Đây là một trong những bản đồ nổi tiếng nhất của dòng game Counter Strike. Đây là một khu di tích khảo cổ quý quý giá mới được khai quật. Bọn khủng bố đã lên kế hoạch phá huỷ chúng như một đòn đánh vào chính quyền quốc gia trực thuộc khu di tích. Biết được âm mưu này, Chính phủ đã cử một đội đặc nhiệm bảo vệ di tích. CT phải ngăn không cho những tên TR đặt bom phá huỷ những di sản quý này bằng mọi giá nếu không cả thể giới sẽ mất đi một tài sản vô giá.

Hình ảnh[edit | edit source]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.