FANDOM


Tổng quanEdit

Vật phẩm này có thể có được qua sự kiện hay trong các Hộp tiếp tế của Zombie Scenario

Người chơi sử dụng vật phầm bằng phím 5 để hồi phục 30% HP tối đa và phím 6 để hồi hoàn toàn máu. Sau khi sử dụng, sẽ mất 1 phút để sử dụng tiếp.

GalleryEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.