FANDOM


Balrog series là dòng vũ khí chống zombie thứ 2 sau Skull series tạo ra bởi Aegis Institute.Cái tên "Balrog" được lấy từ tên một con quái vật trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Nó gây sát thương chí mạng lên zombie và BALROG Charging System khiến đạn nổ khi bắn liên tục.

Những vũ khí sau thuộc Balrog series:

Balrog-7Edit

Balrog7
Trang chính: Balrog-7.

BALROG-7 là loại súng máy sử dụng 120 viên đạn 7.62 AHE. Nó gây sát thương chí mạng lên zombie và đạn nổ khi bắn liên tục. Nó được trang bị 1 ống nhắm tầm xa.


Balrog-5Edit

Trang chính: Balrog-5.

BALROG-5 là loại súng trường được thiết kế dựa trên cấu tạo của khẩu H&K G36C trong Counter Strike Online.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.