FANDOM


Big Tree
Bzm bigtree cso
Các mode liên quan
Botzombi
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree easy

Số người chơi tối đa

8 (Human)
12 (BOT)

Kích thước

Medium

Ngày ra mắt

South Korea
28 June 2012

Taiwan/Hong Kong
4 July 2012

China/Japan
4 July 2012

Singapore/Malaysia
27 March 2013

Indonesia
10 April 2013

Turkey
4 June 2013

CSN:Z
23 September 2014

Địa điểm

Abandoned building

Cấu trúc

Simple

Thời gian

Noon

Big Tree (bzm_bigtree) is the first Bot Zombie Mod map in Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Big Tree là map đầu tiên hỗ trợ cho Zombie Bot game mode. Tương tự như Zombie: The Original với hệ điều hành là bot. Có một số thay đổi về hệ thống bot như:

 • Chỗ thủ an toàn.
 • BOT không bị delay.
 • Nếu đồng đội bị nhiễm,BOT sẽ tự biết chạy đến chỗ thủ an toàn thứ hai.Có 2 chỗ thủ an toàn trong map này.

Ngày ra mắtEdit

M32 Map ra mắt cùng với M32 MGL vào ngày:

 • South Korea: 28 June 2012 với Z-VIRUS patch.
 • Taiwan/Hong Kong: 4 July 2012 với Z-VIRUS patch.
 • China/Japan: 4 July 2012 với Z-VIRUS patch.
 • Indonesia: 10 April 2013.

Skull1 Map ra mắt cùng với SKULL-1 vào ngày :

 • Singapore/Malaysia: 27 March 2013.

Mg3

Map ra mắt cùng với MG3 vào ngày:

Thành tựuEdit

Nhiệm vụ đặc biệtEdit

Appointer Task Reward
Felix Giết 30 bot zombies trong cùng 1 ngày.

Cash item 3 ngày hoặc thẻ lvl2 Experience coupon.

Huy hiệuEdit

Title Description Task
Botzmaster
[Bot Zombie Master]
Gentleman, you shouldn't belittle on them just because they are dead. Don't forget they are zombies. Mở cấp 'Elite', trong Bot Zombie Mod.

GalleryEdit


Did you like to play this mode?
 
2
 
0
 

The poll was created at 10:50 on March 6, 2015, and so far 2 people voted.

TriviaEdit

 • Trong hầm có chuột và rơi. Nếu bạn lại gần thì rơi sẽ bay ra, và không thể với tới chỗ chuột
 • model của chuột được lấy từ Half-Life,còn rơi thì lấy từ skill kéo của Banshee
 • Map này còn được coi là map tập luyện cho Zombie mode.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.