FANDOM


bk_blackout
Bk blackout cso
Các mode liên quan
Bazooka icon
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree easy

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Bình thường

Địa điểm

Trung tâm thành phố

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Trưa


Blackoutlà một map của chế độ Bazooka Battle trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Trong map này, Counter-Terrorists phải đánh bại Terrorists hay ngược lại để thắng trân. Người chơi chỉ có thể dùng Bazookamelee được cho phép ở trong mode.Tốc độ di chuyển trong chế độ cũng tăng lên đáng kể.

Bạn có biết?Edit

  • Blackout mang nghĩa mất điện, do sự quá tải của người dùng
  • Có rất nhiều vật có thể bị phá trong mode này
  • Hầu hết các phương tiện di chuyển đều lấy từ Condition Zero: Deleted Scenes.

GalleryEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.