FANDOM


Botshuman
Botzombi
Hotbottdm
Tooltip bzm 01

Bots Hay Người chơi AI (Artificial Intelligence) là một hệ thống trong Counter-Strike series.

Tổng quanEdit

Bot có thể sử dụng trong các chế độ Original, Deathmatch, Team Deathmatch, Bot Zombie. Chúng được thay thế cho người chơi thật. Người chơi chỉ có thể cùng phe với chủ phòng. Chủ phòng có thể lựa chọn độ khó cho Bot. Độ khó có thể được chọn khi chủ phòng giết một lượng Bot nhất định. Số lượng Bot sẽ tự động cân bằng( nếu chủ phòng check cân bằng Bot). Bot2

Riêng trong Battle RushZombie Giant, Bot sẽ được tự động thêm vào phòng khi bắt đầu trận. Chủ phòng không thể lựa chọn độ khó hay số lượng Bot.

Tính năng Edit

Bot có thể thực hiện radio command, tương tự với người chơi và thực hiện theo các radio command đưa ra từ người chơi. Bot có thể chấp nhận hoặc từ chối các lệnh, phụ thuộc vào mức độ phối hợp. Bot cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ của chế độ hoặc bản đồ như người chơi bình thường. Tuy nhiên, các bot sẽ cần điều hướng để di chuyển xung quanh bản đồ. Bot Bot luôn sử dụng vũ khí truyền thống (của CS 1.6). Hard bot có xu hướng sử dụng súng trường, trong khi easy bot có thể sử dụng bất kỳ vũ khí chính có thể mua được. Thỉnh thoảng, Bot có thể bắt gặp sử dụng các vũ khí khác như QBB-95, MG36, USAS-12. Điều này xảy ra khi bot không có vũ khí ưu tiên, và đã nhặt một vũ khí rơi ra trước đó, khiến họ giống như đã mua nó. Sử dụng lợi thế này, người chơi có thể thả một vũ khí bot không thể mua để giúp họ mạnh hơn.

Độ khóEdit

Độ khó Điều kiện Đặc điểm Bot
Very Easy - Ngắm lộn xộn, phản ứng rất chậm và không phản ứng với âm thanh
Easy Giết 500 Very Easy bot Ngắm và phản ứng tốt hơn một chút
Normal Giết 1,000 Easy bot Ngắm và phản ứng tốt hơn, bắt đầu nã đạn chùm
Hard Giết 2,000 Normal bot Kiểm soát giật, ngắm và phản ứng nhanh hơn
Very Hard Giết 5,000 Hard bots AWPer trở nên nguy hiểm và bắt đầu bắn xuyên tường một cách chuyên nghiệp
Powerful Giết 10,000 Very Hard bots Bắt đầu bắn cả khi di chuyển, nhảy khi bắn tầm gần
Expert Giết 20,000 Powerful bots Có thể giết người chơi sử dụng súng trường chỉ với súng ngắn

Elite

Giết 50,000 Expert bots Cấp độ cao nhất, có thể giết nhiều địch cùng lúc

Kĩ năng BotEdit

 • Skill: 0
 • Thời gian phản ứng: 0.50 seconds
 • Attack delay: 1.50 seconds

 • Skill: 25
 • Thời gian phản ứng: 0.40 seconds
 • Attack delay: 1.00 seconds

 • Skill: 50
 • Thời gian phản ứng: 0.40 seconds
 • Attack delay: 0.70 seconds

 • Skill: 60
 • Thời gian phản ứng: 0.30 seconds
 • Attack delay: 0.35 seconds

 • Skill: 75
 • Thời gian phản ứng: 0.25 seconds
 • Attack delay: 0.00 seconds

 • Skill: 80
 • Thời gian phản ứng: 0.25 seconds
 • Attack delay: 0.00 seconds

 • Skill: 90
 • Thời gian phản ứng: 0.20 seconds
 • Attack delay: 0.00 seconds

 • Skill: 100
 • Thời gian phản ứng: 0.20 seconds
 • Attack delay: 0.00 seconds

Thành tíchEdit

Tên Mô tả Nhiệm vụ
Botmaster
[Bot Master]
Gentleman, always remember not to look down on weaker enemies. Mở khóa tất cả độ khó của Bot (từ Easy -> Elite)
Botzmaster
[Bot Zombie Master]
Gentleman, you shouldn't belittle on them just because they are dead. Don't forget they are zombies. Mở khóa độ khó Elite trong chế độ Bot Zombie

Vũ khí Bot ưu tiênEdit

Bot sử dụng những vũ khí ưu tiên nhất định. Biết được Bot sử dụng vũ khí nào sẽ rất giúp ích cho người chơi. Tuy nhiên có những Bot không sử dụng vũ khí nhất định nào cả. Bên cạnh đó, Bot sẽ nhặt những vũ khí tốt hơn hay được ưu tiên hơn.

M4a1 icon Ak47 icon Famas icon Galil icon Mp5

Ak47 icon M4a1 icon Galil icon Famas icon Mp5

Aug gfx Sg552 gfx Famas icon Galil icon Mp5

Awp Sg550 gfx G3sg1 icon Scout gfx Famas icon Galil icon Mp5

M249 Xm1014 Icon m3 cso Famas icon Galil icon Mp5

Xm1014 Icon m3 cso Famas icon Galil icon Mp5

Khi chết, Bot mua vũ khí ngẫu nhiên

P90 Tmp icon Mac10 Mp5

Bot Zombie ModEdit

Trong Bot Zombie Mod, BOT lựa chọn những vũ khí khác:

Ak47 icon G3sg1 icon Icon usas cso P90 Xm1014 Awp

Icon usp Elites

Sealknife

He grenade icon

TênEdit

Ngoài lềEdit

 • Hầu hết tên của Bot dựa trên tên của các nhân viên Valve. Ví dụ, một trong những Bot chế độ Hard tên Gabe - người sáng lập Valve.
 • Lê Minh và Jess Cliff - 2 người sáng tạo ra Counter-Strike cũng có tên trong danh sách Bot. Họ lần lượt là Minh, Cliff (Elite Bot).
 • Bot trong chế độ Zombie Mod và Zombie Giant là Elite Bot.
 • Tất cả Bot chỉ sử dụng Seal Knife là vũ khí cận chiến.
 • Bot trong Battle Rush là Hard Bot.
 • Bot không thể phát hiện người chơi trong khói (từ bom mù).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.