Botzombi-0.png Bot Zombie là một chế độ chơiBot trong Counter-Strike Online.

Tooltip bzm 01.png

Tổng quan[edit | edit source]

Người chơi được chia vào phe con ngườizombie. Một số Bot sẽ được chọn làm zombie. Zombie phải lây nhiễm toàn bộ con người trước thời gian quy định để chiến thắng và con người phải sống sót hoặc tiêu diệt hết zombie.

Chế độ gần giống Zombie Original và có một số đặc điểm:

 • Chủ phòng có thể lựa chọn độ khó cho Bot.
 • Con người và zombie không có kĩ năng đặc biệt.
 • Không sử dụng được Dao Nata, Búa, Silver Luger, Holy Bomb.

Gợi ý chiến thuật[edit | edit source]

 • Con người ở chung với nhau
 • Zombie Bot khi thấy người chỉ biết đi tới và không rút lui hay nhìn về phía sau
 • Ném bom vào bầy zombie để đạt hiệu suất cao
 • Trốn trong ống sẽ khó sống sót với vũ khí yếu
 • Trong ống sẽ có dơi bay ra nếu có ai đi vào cửa bên phải.
 • Người chơi sẽ không bao giờ làm zombie gốc
 • Những con Bot chạy bên ngoài sẽ dễ thành zombie gốc
 • Khả năng gây choáng và knockback rất yếu trong mode này

Vũ khí của BOT[edit | edit source]

G3sg1 icon.png Ak47 icon.png P90.png M4 icon.png Awp.png Icon usas cso.png

Elites.png Icon usp.png

Sealknife.png

He grenade icon.png

Map tương thích[edit | edit source]

Bzm bigtree cso.png Bzm metro cso.png

Thành tích[edit | edit source]

Trivia[edit | edit source]

 • Giết đồng đội cũng tính vào mở độ khó Bot cao hơn
 • Khi độ khó Bot tăng, zombie bot sẽ giỏi hơn human bot
 • Nếu có bắn đồng đội, đồng đội sẽ vẫn giết được trước khi zombie được chọn
 • Zombie Bot có thể nói nhưng không thể nghe được
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.