Flashbang Limit

No FlashbangCấm Lựu đạn mù(Flashbang Forbidden) là một custom submode trong Counter-Strike Online.

TỔng quan[edit | edit source]

Cấm Lựu đạn mù là một cài đặt game không cho sử dụng Lựu đạn mù. Cài đặt này dành cho người chơi cảm thấy khó chịu khi không nhìn thấy gì trong vài giây (đặc biệt là do đồng đội ném lựu đạn). Đối với người chơi giỏi, Lựu đạn mù có thể kiếm được rất nhiều kill khiến nhiều người không thích.

Lợi ích[edit | edit source]

  • Người chơi không chết dễ dàng.
  • Không bị gây chói bởi đồng đội.
  • Gameplay trở nên cân bằng hơn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.