cs_camouflage
Camouflage
Các mode liên quan
Original 2.png Death.png Team Deathmatch Gun 2.png
Tác giả
Nexon logo.png
Chi tiết
Độ khó

Trung bình

Số người chơi tối đa

20

Kích thước

Nhỏ

Địa điểm

Nhà kho bỏ hoang

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Chiều tối


Camouflage là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Đây là một trong những bản đồ đầu tiên được thiết kế của game CS. Nó được đặt tại một khu nhà bỏ hoang khi những tên khủng bố chọn làm nơi giam giữ con tin. Nhiệm vụ của CT là đảm bảo sự an toàn cho con tin hoặc tốt hơn hết là tiêu diệt toàn bộ bọn TR.


Hình ảnh[edit | edit source]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.