FANDOM


cs_camouflage
Camouflage gfx
Các mode liên quan
Original 2 Death Team deathmach 2 Gun 2
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree normal

Số người chơi tối đa

20

Kích thước

Nhỏ

Địa điểm

Nhà kho bỏ hoang

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Chiều tối


Camouflage là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Đây là một trong những bản đồ đầu tiên được thiết kế của game CS. Nó được đặt tại một khu nhà bỏ hoang khi những tên khủng bố chọn làm nơi giam giữ con tin. Nhiệm vụ của CT là đảm bảo sự an toàn cho con tin hoặc tốt hơn hết là tiêu diệt toàn bộ bọn TR.


Hình ảnhEdit
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.