cs_camouflage2
Camouflage 2
Các mode liên quan
Original 2.pngZombie original 1.png
Tác giả
Nexon logo.png
Chi tiết
Độ khó

Normal

Số người chơi tối đa

10 - Original [BOT]
20 - Original, Zombie Mode

Kích thước

Trung bình

Địa điểm

Khu nhà bỏ hoang

Cấu trúc

Trung bình

Thời gian

Buổi trưa


Camouflage 2 là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Đây có thể coi là một phiên bản được chỉnh sửa lại của map Camouflage với việc mở rộng thêm map. Các chướng ngại vật trong game được sắp xếp và chỉnh sửa lại cùng với việc thêm một khu nhà vệ sinh ở phía rìa map. TR có thể lợi dụng những chỉnh sửa này để có thêm nơi ẩn nấp chặn đứng kế hoạch giải cứu của CT.


Hình ảnh[edit | edit source]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.