FANDOM


cs_camouflage2
Camouflage2 icon
Các mode liên quan
Original 2Zombie original 1
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree normal

Số người chơi tối đa

10 - Original [BOT]
20 - Original, Zombie Mode

Kích thước

Trung bình

Địa điểm

Khu nhà bỏ hoang

Cấu trúc

Trung bình

Thời gian

Buổi trưa


Camouflage 2 là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Đây có thể coi là một phiên bản được chỉnh sửa lại của map Camouflage với việc mở rộng thêm map. Các chướng ngại vật trong game được sắp xếp và chỉnh sửa lại cùng với việc thêm một khu nhà vệ sinh ở phía rìa map. TR có thể lợi dụng những chỉnh sửa này để có thêm nơi ẩn nấp chặn đứng kế hoạch giải cứu của CT.


Hình ảnhEdit
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.