Challenge.png Challenge hay Thách thứcfun Mode trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Người chơi có thể sử dụng mod này để tập các kĩ năng nhảy và chạy để đến được đích trong thời gian ngắn nhất.

Các ngôi sao thể hiện độ khó của đường đi. Đường đi khó sẽ ngắn hơn nhưng đòi hỏi kĩ năng cao.

Người chiến thắng là người đến đích nhanh nhất.

Nếu bạn vượt qua vạch đỏ sau khi đến đích bạn sẽ trở về nơi xuất phát

Bản đồ tương thích[edit | edit source]

Jump1 gfx.png Jump2 gfx.png Run1 gfx.png Run2 gfx.png

Gallery[edit | edit source]

Ngoài lề[edit | edit source]

  • Trong bản cũ, người chơi không nhận được exp và bạc sau khi kết thúc game.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.