FANDOM


Gamemodeclassic

Room restrict classicmodeVũ khí giới hạn: Cổ điển là một submode trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Trong submode này, người chơi chỉ có thể sử dụng vũ khí cổ điển:

Sealknife

Icon glock Icon usp P228 Deserteagle Fiveseven Elites

Icon m3 cso M4 icon

Tmp icon Mac10 Mp5 Ump45 P90

Awp Scout gfx Sg550 gfx G3sg1 icon

Famas icon Galil icon M4a1 icon Ak47 icon Aug Sg552 gfx

M249

Kevlar gfx Kevlar helmet gfx Flashbang gfx He grenade icon Smokegrenade gfx 250px-Nightvisionhud Defuser gfx

Giới hạn New ClassicEdit

Sau đợt update 12/6/2014 ở Hàn Quốc, giới hạn cổ điển có thêm một số lựa chọn

New ClassicEdit

Room restrict newclassicmode Đây là một submode mới được sử dụng thêm nhiều súng

Người chơi không được sử dụng các vũ khí như SKULL Series, BALROG Series, JANUS Series, Code Box, BingoSự Kiện Ghép Chữ.

Classic (Cấm Lựu đạn mù)Edit

Room restrict classicmodelimitflash Đây là kết hợp giữa submode đấu Cổ điển và Cấm Lựu đạn mù. Gameplay tương tự như đấu cổ điển trừ việc không được sử dụng Lựu đạn mù.

New Classic (Cấm Lựu đạn mù)Edit

Room restrict newclassicmodelimitflash Kết hợp giữa submode New Classic và Cấm Lựu đạn mù. Tương tự như New Classic, không được sử dụng Lựu đạn mù.

Ngoài lềEdit

  • Đấu cổ điển dành cho người chơi yêu thích gameplay của Counter-Strike.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.