Classic game mode

Classic battleVũ khí giới hạn: Cổ điển là một submode trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Trong submode này, người chơi chỉ có thể sử dụng vũ khí cổ điển:

Sealknife.png

Icon glock.png Icon usp.png P228.png Deserteagle.png Fiveseven.png Elites.png

Icon m3 cso.png M4 icon.png

Tmp icon.png Mac10.png Mp5.png Ump45.png P90.png

Awp.png Scout gfx.png Sg550 gfx.png G3sg1 icon.png

Famas icon.png Galil icon.png M4a1 icon.png Ak47 icon.png Aug.png Sg552 gfx.png

M249.png

Kevlar gfx.png Kevlar helmet gfx.png Flashbang gfx.png He grenade icon.png Smokegrenade gfx.png 250px-Nightvisionhud.png Defuser gfx.png

Giới hạn New Classic[edit | edit source]

Sau đợt update 12/6/2014 ở Hàn Quốc, giới hạn cổ điển có thêm một số lựa chọn

New Classic[edit | edit source]

New Classic Đây là một submode mới được sử dụng thêm nhiều súng

Người chơi không được sử dụng các vũ khí như SKULL Series, BALROG Series, JANUS Series, Code Box, BingoSự Kiện Ghép Chữ.

Classic (Cấm Lựu đạn mù)[edit | edit source]

Classic (Cấm Lựu đạn mù) Đây là kết hợp giữa submode đấu Cổ điển và Cấm Lựu đạn mù. Gameplay tương tự như đấu cổ điển trừ việc không được sử dụng Lựu đạn mù.

New Classic (Cấm Lựu đạn mù)[edit | edit source]

New Classic (Cấm Lựu đạn mù) Kết hợp giữa submode New Classic và Cấm Lựu đạn mù. Tương tự như New Classic, không được sử dụng Lựu đạn mù.

Ngoài lề[edit | edit source]

  • Đấu cổ điển dành cho người chơi yêu thích gameplay của Counter-Strike.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.