de_cbble
Cobblestone
Các mode liên quan
Original 2.pngDeath.pngTeam deathmach 2.pngZombie original 1.png
Tác giả
Dave J (map)
Macman (textures)
Chi tiết
Độ khó

Trung bình

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Large

Địa điểm

Tư gia của ngài Willam

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Ban ngày


Cobblestonelà một bản đồ Đặt bom trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Cobblestone lấy bối cảnh tại tư gia của lãnh chúa Willam. Chính phủ muốn biến di tích này thành nơi cất trữ quân trang. Bọn khủng bố đã biết được việc này nên chúng đã lên kế hoạch san bằng Cobblestone. Và tất nhiên CT bằng mọi giá phải ngăn cản kế hoạch của TR.

Hình ảnh[edit | edit source]

Bạn có biết?[edit | edit source]

  • Những người thiết kế bản đồ này cũng đã từng tham gia thiết kế bản đồ Dust
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.