Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement
Counter Strike Online - Vietnam Wiki


Test your luck!
- Official description

Code Box hay C-Box hay Password Box hay Gachapon (Tiếng Anh: Gashapon) là một item đặc biệt trong Counter-Strike Online.

Thông tin chung[]

Code Box có thể nhân được ngẫu nhiên trong khi chơi. Không giống Pandora's Box, nó chứa những vũ khí đặc biệt và có thể vĩnh viễn và 1 số vũ khí chỉ có trong Code Box và chỉ có thể mở bằng Code Decoder, mua bằng Cash. Sau khi mở Code Box, người chơi có thể nhận được vật phẩm hoặc nhân vật.

Cơ hội cao hơn để nhận được vũ khí hoặc nhân vật vĩnh viễn là sử dụng ít nhất 20 Code Boxes khi một nhân vật vừa nhận được 1 món vũ khí cao cấp.


Những gì bên trong?[]


Limited weapons[]

Normal weapons[]

Available characters[]


Sự kiện[]

Singapore/Malaysia[]

21/3 đến 4/4/2012

Mở Coded Box trong thời gian sự kiện sẽ tăng thêm khả năng nhận được vật phẩm.

9/4 đến 1/5/2012

Mở Coded Box trong thời gian sự kiện sẽ tăng 4 lần khả năng nhận được vật phẩm hiếm.

Gallery[]
Xem thêm[]

  • Code Box (Korea)
  • Code Box (Taiwan/Hong Kong)
  • Code Box (Japan)
  • Code Box (Indonesia)
Advertisement