FANDOMTest your luck!
- Official description

Code Box hay C-Box hay Password Box hay Gachapon (Tiếng Anh: Gashapon) là một item đặc biệt trong Counter-Strike Online.

Thông tin chungEdit

Code Box có thể nhân được ngẫu nhiên trong khi chơi. Không giống Pandora's Box, nó chứa những vũ khí đặc biệt và có thể vĩnh viễn và 1 số vũ khí chỉ có trong Code Box và chỉ có thể mở bằng Code Decoder, mua bằng Cash. Sau khi mở Code Box, người chơi có thể nhận được vật phẩm hoặc nhân vật.

Cơ hội cao hơn để nhận được vũ khí hoặc nhân vật vĩnh viễn là sử dụng ít nhất 20 Code Boxes khi một nhân vật vừa nhận được 1 món vũ khí cao cấp.


Những gì bên trong?Edit

 • StG44 Gold EditionGo to StG44
 • M4A1 Gold EditionGo to Colt M4A1
 • AK-47 Gold EditionGo to AK-47
 • M14 EBR Gold EditionGo to M14 EBR
 • MP5 Gold EditionGo to MP5
 • Thompson Chicago Gold EditionGo to Thompson M1928
 • SL8 Gold EditionGo to HK SL8
 • Desert Eagle Gold EditionGo to IMI Desert Eagle
 • M79 Gold Edition
 • M4A1 dragonGo to Colt M4A1
 • AK-47 dragonGo to AK-47
 • K1A Special EditionGo to K1A
 • Lightning Big EyeGo to Lightning Big Eye
 • BlasterGo to Blaster
 • Cheytac Invention M400Go to M400
 • Lightning SMG-1Go to Lightning SMG-1
 • CrossbowGo to Crossbow
 • FN F2000Go to FN F2000
 • Lightning AR-1Go to Lightning AR-1
 • M4A1 ScopeGo to M4A1 Scope
 • Winchester M1887Go to Winchester M1887
 • Lightning SG-1Go to Lightning SG-1
 • Rheinmetall MG3Go to Rheinmetall MG 3
 • TRG-42 White GoldGo to Sako TRG
 • USAS-12 CamouflageGo to Daewoo USAS-12
 • Tempest
 • wild wing


Limited weaponsEdit

Normal weaponsEdit

Available charactersEdit

 • NatashaGo to Natasha
 • JenniferGo to Jennifer
 • YuriGo to Yuri
 • CrissGo to Criss
 • ChoijiyoonGo to Choijiyoon
 • RitsukaGo to Ritsuka
 • MeiGo to Mei
 • EricaGo to Erica


Sự kiệnEdit

Singapore/MalaysiaEdit

21/3 đến 4/4/2012

Mở Coded Box trong thời gian sự kiện sẽ tăng thêm khả năng nhận được vật phẩm.

9/4 đến 1/5/2012

Mở Coded Box trong thời gian sự kiện sẽ tăng 4 lần khả năng nhận được vật phẩm hiếm.

GalleryEdit

Bạn muốn sở hữu món nào nhất?
 
1
 
0
 
1
 
2
 
1
 
1
 
6
 
0
 
0
 
0
 
0
 
1
 
1
 
0
 
4
 
1
 
0
 
2
 
1
 
2
 
4
 
10
 

The poll was created at 10:44 on September 8, 2012, and so far 38 people voted.
Bạn đã mở bao nhiêu Code Box?
 
11
 
6
 
2
 
3
 
4
 

The poll was created at 10:44 on September 8, 2012, and so far 26 people voted.
Bạn đã sở hữu những món nào?
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
2
 
0
 
1
 
0
 
1
 
1
 
0
 
0
 
0
 
0
 
1
 
2
 
0
 
1
 
0
 
2
 
3
 
1
 
18
 

The poll was created at 10:44 on September 8, 2012, and so far 34 people voted.

Xem thêmEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.