Đây là 5 trò chơi trong dòng game Counter-Strike:

Counter-Strike Online và một số trò chơi không do Valve Corporation tạo thành trong bộCounter-Strike, chả hạn như: Counter-Strike 2DCounter-Strike Neo không được liệt kê

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.