Counter-Terrorists win!
Ct.png

CT (Counter-Terrorist)(Tiếng Việt: Chống-Khủng Bố) là một đội trong Counter-Strike Online. Những thành viên của đội này được coi là "những người tốt". Phe đối lập là phe Khủng Bố

Nhân Vật[edit | edit source]

Cơ Bản[edit | edit source]

Mới[edit | edit source]

Nhân Vật[edit | edit source]

Những nhân vật thuộc nhiều phe

  • Alice (Sẽ có màu xanh cho phe này)

Vũ Khí[edit | edit source]

Những loại vũ khí chỉ có thể sử dụng cho phe Chống-Khủng Bố

Súng Lục[edit | edit source]

Tiểu Liên[edit | edit source]

Súng Trường[edit | edit source]

Súng Ngắm[edit | edit source]

Trang Bị[edit | edit source]

Nhiệm Vụ[edit | edit source]

Chế Độ: Giải Cứu Con Tin[edit | edit source]

Đi Tìm và giải cứu và đưa Con Tin đến khu vực giải cứu hoặc tiêu diệt phe Khủng Bố

Chế Độ: Đặt Bom[edit | edit source]

Chống không cho phe Khủng Bố đặt bom và kích hoạt cho nổ bom

Chế Độ: Ám Sát[edit | edit source]

Bảo vệ và không đểVIP bị phe Khủng Bố ám sát. Và đưa VIP về khu vực giải cứu

Chế Độ: Sinh Tử[edit | edit source]

Tiêu diệt phe Khủng Bố

Chế Độ: Zombie[edit | edit source]

Phối hợp với phe Khủng Bố để tiêu diệt Zombie hoặc sống sót tới hết giờ

Chế Độ: Zombie Scenario[edit | edit source]

Phối hợp với phe Khủng Bố để tiêu diệt kẻ Zombie

Chế Độ: Human Scenario[edit | edit source]

Phối hợp với phe Khủng Bố để tiêu diệt kẻ địch

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.