FANDOM


cs_downed_cz
Downed gfx
Các mode liên quan
Original 2Zombie original 1
Tác giả
Thearrel "Kiltron" McKinney
Chi tiết
Độ khó

Room degree hard

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Lớn

Địa điểm

Mỏ khai thác, Puerto Iguazu, Argentina

Cấu trúc

Phức tạp

Thời gian

Buổi trưa


Downed là một map đặt boom của chế độ Original trongCounter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Một chiếc máy bay bị rơi và may thay viên phi công đã thoát ra kịp thời. Nhưng bọn Khủng bố đã tống giam anh ta trọng một nhà máy khai thác bị bỏ hoang. Lực lượng chống khủng bố phải xác định vị trí và giải thoát cho viên phi công này trước sự chống trả của Guerrilla Warfare.


Hình ảnhEditCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.