Vào phần đầu mỗi vòng, tất cả các người chơi có một khoảng thời gian (thường là 5 giây) để mua Thiết bị . Điều này được gọi là thời gian mua. Thiết bị gồm Vũ khígiápđạn và nhiều thứ khác. Đôi khi, Thiết bị mà độc quyền sử được sử dụng ở phe này lại có tác dụng chống thiết bị ở phe kia, Giống như AK-47 cho phe TerroristM4A1 cho phe Counter-Terrorist

Có một vài Thiết bị trong Sê-ri Trò chơi Counter-Strike

Đặc biệt[edit | edit source]

Có một vài vũ khí chính được liệt kê vào thể loại Thiết Bị.

--Coming Soon!--

So sánh[edit | edit source]

Vũ Khí

Giá

Uy Lực

Độ chính Xác

Độ Giật

Tốc độ bắn

% Giảm tốc độ

Cỡ băng đạn

Thời gian nạp đạn

Đặc biệt

AT4-Lance

$7000 96 N/A 88% N/A 27% 1 / 10 3.5 giây phóng đại 1x khiểu ống nhòm

Salamander

$5750 38 N/A 0% N/A 9% 100 / 200 5.0 giây Mục tiêu vẫn bị trừ thêm HP vài giây sau khi ngừng bắn

AT4-CS

$7900 100 N/A 88% N/A 23% 1 / 10 3.5 giây Tên lửa đuổi

M32 MGL

$6500 80 9% 68% 61% 11% 6 / 18 5.5 giây phóng đại 1x

Leviathan

$5450 21 100% 0% N/A 9% 100 / 200 4.0 giây làm chậm mực tiêu

FG-Launcher

$6500 80 9% 68% 61% 11% 10 / 40 5.0 giây làm rung màn hình

Dragon Cannon

$4100 100+ 100% 88% N/A 7% 20 3.5 giây Mục tiêu vẫn bị trừ thêm HP vài giây sau khi ngừng bắn

Drill Gun

$3750 100+ 100% 88% N/A 16% 20 3.5 giây Sức công phá cao

Ripper

$5750 35

100+

100% 25% 100% -5% 200 / 200 4.5 giây Tấn công đặc biệt: Chém với sức công phá cao

Gae Bolg

$6750 100+ 100% 75% N/A 33% 30 3.0 giây Những thanh giáo sẽ nổ vài giây sau khi được bắn ra
RPG-7 $6000 100+ N/A 96% N/A 18% 1/5 2.0 giây ngắm chính xác
Blood Dripper $7500 40 N/A 0% 12% 7% 10 N/A xác định Headshot
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.