Fabrique Nationale Five-seveN 5.7×28mm hay Five-seveN là một khẩu súng lục có độ chính xác cao và tốc độ bắn nhanh.
- Official description
FN Five-seveN
Five-seveN
Ct icon small.png
Tổng Quan
Tên Khác
 • ES Five-seven
 • Silent pistol
Phân Loại

Pistol

Nhà Thiết Kế

FN Herstal

Được Thêm Từ

Counter-Strike 1.0

Nguồn Gốc

Belgium

Mệnh Giá
Giá trong trận

$750

Thông Tin
Uy Lực

17

Độ Chính Xác

38%

Độ Giật

30%

Tốc Độ Bắn

86%

Trọng Lượng

0% (0.618 kg)

Độ Đẩy Lùi

Low

Băng Đạn

20 / 100

Sử Dụng Đạn

Hud 5.7 cs.png

Thời Gian Nạp Đạn

3.2 seconds (95 frames)

Chế Độ Bắn Chính

Semi-automatic

Thông Tin Thêm
Sử Dụng Bởi

Ct icon.png

Terrorist counterpart

Elites.png

Thông Tin Khác
Tên Hệ Thống

fiveseven


Room restrict limitpistol.png Fabrique Nationale Five-seveN 5.7×28mm hay Five-seveN là một khẩu súng lục có độ chính xác cao và tốc độ bắn nhanh được cho phép sử dụng bởi lực lượng Chống Khủng Bố (Counter-Strike) trong Counter-Strike series.

Overview[edit | edit source]

Five-seveN là khẩu súng có độ chính xác cao nhất trong dòng Classic. Mặc dù sức sát thương hạn chế (yếu) nhưng bù lại có khá nhiều đạn trong 1 băng.


Ưu điểm[edit | edit source]

 • Độ chính xác cao
 • Độ giật thấp
 • Gây sát thương cao hơn khi đối phương mặc giáp
 • Tốc độ bắn nhanh
 • Nhiều đạn

Nhược điểm[edit | edit source]

 • Đắt so với một khẩu súng lục
 • Sát thương yếu
 • Thời gian nạp đạn lâu


Gallery[edit | edit source]

File:Fiveseven fire.ogg Firing sound

File:Reload 57 2.ogg Reload sound

File:Fiveseven slidepull.ogg Pull the slide

Trivia[edit | edit source]

 • The Five-SeveN in Counter-Strike game series is modeled after its first generation model. This model is no longer in production and has been replaced by Five-SeveN USG.
 • This is one of the weapons with the lowest amount of usage among Counter-Strike series due to its lack of damage.

External links[edit | edit source]Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.