FANDOM


Forbidden banner.jpg

The Man-made Hellhole
- SG/MY nickname
zm_forbidden
Zm forbidden cso
Các mode liên quan
Zombietype boomerzb
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree easy

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Large

Ngày ra mắt

South Korea
28 June 2012

Taiwan/Hong Kong
4 July 2012

China/Japan
4 July 2012

Indonesia
1 May 2013

Singapore/Malaysia
22 May 2013

Địa điểm

Chemical waste disposal facility

Cấu trúc

Simple

Thời gian

Morning

Forbidden (zm_forbidden) la map Zombie Mods trong Counter-Strike Online.

Chỉ dẫnEdit

gần khu nghiên cứu hóa chất bất hợp pháp, có một khu rác thải.Mặc dù vậy, nó đã ngừng hoạt động từ lâu. Giờ đây, nó chở thành nơi chú ẩn cho zombies để hồi phục và phát triển nhờ số hóa chất đổ đi. Tổng quan

Forbidden lấy bối cảnh ở một khu nhà máy bỏ hoang. Bản đồ rất rộng và nhiều chỗ phòng thủ như ống thông hơi. Có thùng xăng dễ phát nổ dưới cầu khi người chơi bắn vào nó. Nước trong bản đồ bị dính hóa chất, vì vậy tất cả người chơi sẽ mất HP khi bước trên nó.

GalleryEdit


Bạn có biết?Edit

  • Đây là map zb đầu tiên có thời gian vào ban ngày, nó phụ thuộc vao điêu chỉnh của người chơi: OpenGL = Morning; D3D = Night.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.