Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement
Counter Strike Online - Vietnam Wiki

Logo

Funmode.png

Các mode sau đây là Fun mode:

Ngoài lề[]

  • Zombie Escape từng là Fun mode trước đợt update.
  • Metal Arena, Battle Rush, Beast từng là mdoe riêng trước đợt update.
Advertisement