FANDOM


Gói Casual Package là một bộ nhân vật trong Counter-Strike Online.

Tổng quátEdit

Jennifernatasha2spray

Một gói nhân vật bao gồm Jennifer (Đồng phục)Natasha (Trang phục). Kèm theo đó là Spray SD Jennifer và SD Natasha.

Hình ànhEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.