GunDeathmatch banner.png

Gun 2.png

Gun Deathmatch is a game mode in Counter-Strike Online based on a custom game mode in Counter-Strike, Gun Game.

Newgundeath.png
Gun death 2.png
Wa 1.png

Tổng quan[edit | edit source]

Đây như một phiên bản mở rộng từ Team Deathmatch với sự khác biệt về vũ khí. Khi bắt đầu chơi, mỗi người đều được hệ thống tự động trang bị vũ khí. Những trang bị này hầu hết là Classic Gun nhưng nếu may mắn thì sẽ ngẫu nhiên được trang bị một khẩu Special Gun. Người chơi sẽ phải tiêu diệt đủ số lượng kill mà mỗi khẩu súng yêu cầu. Chú ý: Không thể tự ý thay đổi vũ khí mà bắt buộc phải sử dụng súng mà hệ thống tự động cung cấp. Tất nhiên lever càng cao thì súng được trang bị sẽ càng yếu đi. Mục tiêu của mode này là bạn phải tiêu diệt kẻ thù khi Max lever (Glock-18) để có được lựu đạn, sau đó là phải dùng chính quả HE đó để tiêu diệt thêm một kẻ thù nữa để kết thúc game. Một trận đấu có thể kéo dài rất lâu cho đến khi một bên có người chơi sử dụng HE để tiêu diệt đối phương. Nếu hết giờ mà không có bên nào đạt được mục tiêu thì sẽ dựa vào chênh lệch kill để xác định đội giành chiến thắng.

Bản đồ tương thích[edit | edit source]

Camouflage gfx.png Industry2 gfx.png Suzhou gfx.png Gallery gfx.png Inferno icon.png Checkmate.png Assault icon.png Dust2 icon.png Italy icon.png Rats gfx.png Estate icon.png

Vũ khí được trang bị[edit | edit source]

Gun death.png

Vũ khí sẽ được thay đổi sau khi bạn sử dụng chúng hoặc sài Dao tiêu diệt 2~4 kill tuỳ từng lever. Tổng số lượng kill bạn cần đạt được để Max lever là 60 kills.

Level Kills Weapons
1 4 M4a1 icon.png Ak47 icon.png M14ebr icon.png
2 4 Sg550 gfx.png G3sg1 icon.png MG36
3 4 Tar21 icon.png
4 4 Aug gfx.png Sg552 gfx.png As50.png
5 4 M16a4.png An94.png
M14ebr icon.png
Stg44.png
6 4 Awp.png Xm2010.png
Icon svd cso.png
Barrett m95.png
7 4 Icon scar cso.png Icon xm8 cso.png Xm2010.png M24 gfx.png
8 4 Famas icon.png Galil icon.png Icon vector cso.png
9 4 K1a.png Icon usas cso.png Thompson gfx.png
10 4 Mp5.png Stg44.png Mp7a1.png
11 3 Icon m3 cso.png M4 icon.png Icon m1887 cso.pngKsg12.png
12 3 Icon m249 cso.png
Hk23 gfx.png
Qbb95.png
Mg36 gfx.png
13 2 Scout gfx.png
14 3 P90.png Icon vector cso.png
15 3 Deserteagle.png Elites.png Icon anaconda cso.png Dualinfinity gfx.png
16 3 Tmp icon.png Mac10.png Infinity Black
17 3 P228.png Fiveseven.png Infinity Silver
MAX - Icon glock.png + He grenade icon.pngLucky Gunman[edit | edit source]

Gdmweaponlistcash.png
Main article: Lucky Gunman.

This item can be purchased for cash. It increases the percentage of the player to receive cash weapons during Gun Deathmatch gameplay.


Nhiệm vụ Danh dự[edit | edit source]

Main article: Medal.
Danh hiệu Hướng dẫn Chỉ tiêu
A medal given to a person who can use various weapons and lead the team to victory in any kind of battlefield[Weapon Specialist] Hỡi các chiến binh, bạn không thể là một người lính thực sự nếu chỉ biết sử dụng một loại vũ khí. Hãy đón nhận thử thách trong Gun Deathmatch và thể hiện khả năng của bạn với từng loại vũ khí khác nhau. Chú ý: Nhiệm vụ sẽ chỉ được tính trong phòng có ít nhất 8 người. Kill 1000 kẻ địch với assault rifle, 500 kẻ địch với submachine gun, 400 kẻ địch với sniper rifle, 300 kẻ địch với machine gun, 200 kẻ địch với shotgun và 100 kẻ địch với pistols trong chế độ Gun Deathmatch.

Hình ảnh[edit | edit source]


Bạn có biết?[edit | edit source]

  • Steyr Scout chỉ yêu cầu 2 kill để đổi vũ khí.
  • Đối với dòng Machine Gun sẽ chỉ duy nhất 1 lần bạn có thể sử dụng trong 1 game kể cả khi có Lucky Gunman. Do đó nhiệm vụ Danh dự sẽ cực kỳ khó khăn với yêu cầu 300 kill cùng với súng máy.

    Id: Gun Deathmatch

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.