FANDOM


cs_havana
Havana gfx
Các mode liên quan
Original 2Zombie original 1
Tác giả
Ido Magal
Macman
Chi tiết
Độ khó

Room degree normal

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Rộng

Địa điểm

Habana Vieja, Cuba, Nam Mỹ

Cấu trúc

Phức tạp

Thời gian

Chiều tối

Havana là một là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Bọn Khủng bố đã làm một việc động trời. Chúng bắt cóc bốn nhà lãnh đạo chính trị lớn và bắt nhốt tại một căn biệt thự bỏ hoang. Đội đặc nhiệm phải làm một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là phải đảm bảo an toàn cho những nhà chính trị này rời khỏi đây hoặc tiêu diệt toàn bộ TR. Địa hình nơi đây rất phù hợp cho bọn TR giam giữ con tin khi có rất nhiều lối đi khác nhau cùng cả tá nơi ẩn nấp. CT phải cực kỳ cảnh giác nếu không muốn chết trước khi nhìn thấy con tin.

Hình ảnhEdit

Bạn có biết?Edit

  • Có bốn lôi đi dẫn đến phòng giam giữ con tin. CT nên chia nhau ra để gây bất ngờ cho TR nhưng có khả năng sẽ bị giết lẻ.
  • Phần lớn cấu trúc trong Havana được sử dụng lại trong map Dead End.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.