FANDOM


Kevlar & Helmet hay Giáp và mũ bảo vệ là một set thiết bị trong Counter-Strike SeriesCounter-Strike Online.

Tổng quan Edit

Giáp và mũ bảo vệ phần đầu, ngực và bụng khỏi các đòn tấn công từ kẻ thù. Khi bị tấn công, sát thương được giảm. Mũ rất cần thiết để bảo vệ đầu không phải chết vì 1 hit. Tuy nhiên vẫn có các vũ khí có thể 1 hit kill như AK-47AWP.$650 cần để sửa chữa bộ giáp.
Kevlar helmet gfx

Icon lựa chọn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.