FANDOM


Hostages( con tin) là nhân vật không chơi được trong Counter-Strike Online.

Hostages

Tổng quan Edit

Họ chỉ có mặt trong các bản đồ giải cứu nơi mà Counter-Terrorist phải giải cứu họ tới Vùng Giải Cứu.

Khi nhấn nút (mặc định là E) thực hiện hành động trong vai CT, con tin sẽ đi theo CT đó và $150 sẽ được thưởng cho người chơi. Khi hoàn thành giải cứu con tin, $1500 sẽ được thưởng cho người chơi đã giải cứu thành công. Trong trận đấu, lượng tiền sẽ giảm đi nếu người chơi gây sát thương hay giết chết chúng. Lượng tiền giảm phụ thuộc vào bao nhiêu sát thương đã được gây ra, toàn bộ 50HP tương đương với $2500.

Gallery Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.