Hostage rescue hay còn gọi là Giải cứu con tin là một chế độ chơi trong mode Original của Counter-Strike Online.

Tooltip original cs.png

Tổng quan[edit | edit source]

Đây có thể nói là một chế độ chơi rất phổ biến, nhất là đối với Việt Nam. Ở chế độ này, CT sẽ đảm nhận vai trò giải cứu Hostage (con tin}. Trái lại thì TR sẽ canh phòng không cho CT cứu người. Để chiến thắng thì CT có thể cứu hết con tin hoặc tiêu diệt toàn bộ TR. Nhiệm vụ của TR đơn giản hơn là tiêu diệt CT hoặc ngăn cho CT không thể cứu hết con tin trong thời gian cố định của 1 round.

Con tin được đặt gần nơi bắt đầu của TR. Để giải cứu con tin, CT phải tương tác với con tin và dẫn họ ra nơi giải cứu, thường nằm gần nơi bắt đầu của CT.

Khi CT tương tác với con tin, người chơi sẽ được thưởng một lượng tiền nhỏ. Khi hộ tống con tin tới vùng giải cứu thành công, một lượng tiền lớn hơn sẽ được thưởng cho cá nhân CT đó.

Mẹo[edit | edit source]

  • Đối với CT thì chia nhau ra để đánh lạc hướng TR sau đó cứu con tin là một lựa chon khá an toàn.
  • Với TR thì tốt hơn hết là cố thủ là lựa chọn tốt nhất.

Bản đồ tương thích[edit | edit source]

Assault icon.png Estate icon.png Italy icon.png Militia icon.png Office icon.png Siege gfx.png Havana gfx.png Cs backalley cso.png

Downed gfx.png

Camouflage gfx.png Camouflage2 icon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.