Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement
Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Phe đối lập Zombie

Human (con người) là một phe trong zombie mods. Gồm TerroristCounter-Terrorist

Human.png

Zombie Infection(original, Mutation, Hero, Darkness)[]

Trong các chế độ này con người phải phối hợp với nhau để ngăn chặn và sống sót zombie. Người bị cào sẽ trở thành zombie.

Bot zombie[]

Tương tự Zombie Original chỉ khác người chơi phối hợp với Bot.

Zombie Scenario[]

Người chơi phải hoàn thành vòng đấu hoặc đến được đích mà vẫn còn người sống. Con người mất máu khi bị cào thay vì biến thành zombie.

Zombie Union[]

Terrorist đấu với Counter-Terrorist, mỗi phe gồm cả người lẫn zombie.

Zombie Giant[]

Con người cùng với Bot có thể xài XT-300 Goliath chống lại Boss.

Zombie Annihilation[]

Tương tự Zombie Mods trừ việc con người sẽ chết khi bị cào.

New Zombie Shelter[]

Con người hợp tác hay chống lại nhau để sống sót bằng cách xây dựng căn cứ và tiêu diệt Boss.

Zombie File[]

Người chơi trong vai trò Soy để tìm hiểu về Zombie Scenario. Có thể chơi một mình hoặc cạnh tranh với người khác.

Advertisement