FANDOM


Phe đối lập Zombie
Zb end h

Human (con người) là một phe trong zombie mods. Gồm TerroristCounter-Terrorist

Human

Zombie Infection(original, Mutation, Hero, Darkness)Edit

Trong các chế độ này con người phải phối hợp với nhau để ngăn chặn và sống sót zombie. Người bị cào sẽ trở thành zombie.

Bot zombie Edit

Tương tự Zombie Original chỉ khác người chơi phối hợp với Bot.

Zombie Scenario Edit

Người chơi phải hoàn thành vòng đấu hoặc đến được đích mà vẫn còn người sống. Con người mất máu khi bị cào thay vì biến thành zombie.

Zombie Union Edit

Terrorist đấu với Counter-Terrorist, mỗi phe gồm cả người lẫn zombie.

Zombie Giant Edit

Con người cùng với Bot có thể xài XT-300 Goliath chống lại Boss.

Zombie Annihilation Edit

Tương tự Zombie Mods trừ việc con người sẽ chết khi bị cào.

New Zombie Shelter Edit

Con người hợp tác hay chống lại nhau để sống sót bằng cách xây dựng căn cứ và tiêu diệt Boss.

Zombie File Edit

Người chơi trong vai trò Soy để tìm hiểu về Zombie Scenario. Có thể chơi một mình hoặc cạnh tranh với người khác.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.