Juggernaut
Juggernaut.png
Juggernaut
Đội Zombie
Origin Heavy zombie
Tên hệ thống zbs_boss_jun00


Juggernaut(Giaganat) là trùm phụ trong Zombie Scenario

Sự xuất hiện[edit | edit source]

Juggernaut là phiên bản tiến hóa của Heavy zombie. Nó tấn công bằng cây chùy gai khổng lồ và có thể đặt bẫy.Nó to hơn các zombie thông thường.

Chiến thuật đối mặt Juggernaut[edit | edit source]

  • Chiếc mũ kim loại hầu như không có tác dụng bảo về phần đầu của nó. Nhắm vào đầu nó sẽ gây ra 1 lượng thiệt hại lớn và sẽ giết nó nhanh hơn.
  • Sử dụng súng máy và nhắm vào đầu nó có tác dụng bắn hạ nhanh hơn.Tuy nhiên cần chú ý rằng nó có lượng máu cao và gây choáng thấp.
  • Không nên lơ là cảnh giác với những chiếc bẫy vì những chiếc bẫy của nó có thời gian tồn tại và giữ chân người lâu hơn của các heavy zombies.
  • Juggernaut có xác suất thả rơi supply box khi bị giết.
  • Mặc dầu nó có khả năng chống choáng cao nhưng ta vẫn có thể khiến nó bị dừng lại bằng việc sử dụng SKULL-1 nhắm vào đầu.

Sự xuất hiện[edit | edit source]

Juggernaut xuất hiện lần đầu trong Zombie Scenario chương đầu tiên, Lost City.

Juggernaut xuất hiện trong Double Gate. Các Juggernauts không thể đi vào các khu vực nhỏ do kích thước lớn của nó (trừ khi các bưc tường bị phá).Có thể lợi dụng điều này khi đối mặt với nó.

Juggernaut xuất hiện lần 3 trong Trap.

Trong Last Clue, Juggernaut chỉ xuất hiện ở vòng 2 khi người chơi đang đối đầu với Phobos.

Juggernaut chỉ xuất hiện trong vòng 5 Culvert.

Juggernaut xuất hiện như 1 ông trùm vòng 1 trong các bản đồ chương mở rộng (Nightmare, Poisoning, Illusion and Madness).Người chơi sẽ phải vượt qua nó để tiến vô vòng 2.

Juggernaut xuất hiện như 1 ông trùm phụ bảo vệ các lối tắt trong Decoy.

Juggernaut xuất hiện như là 1 ông trùm phụ trong New Zombie Shelter cùng với các zombie khác.

Juggernaut xuất hiện 1cặp sau đó sau 1 vài làn sóng các zombie và cùng với AMP Suit để hỗ trợ phá rào cản và tháp chính trong Threat.

Trong Paranoia, Juggernaut xuất hiện ở vòng 2 nơi người chơi đang tiêu diệt Dr. Rex.

Achievement[edit | edit source]

Nhiệm vụ hằng ngày[edit | edit source]

Appointer Title Task Tips Reward
Felix.png Săn Juggernaut Giết 5 Juggernauts trong 1 ngày Tips:


Random normal weapon /
Level 1 EXP Coupon /
1000 game point coupon

Gallery[edit | edit source]

Trivia[edit | edit source]

  • Khuôn mặt đằng sau mũ kim loại là mặt của heavy zombie.
  • Trong Singapore/Malaysia , tên của nó bị chỉnh sửa khá nhiều.
  • Giống Ganymede, bắn Juggernaut during Nightmare, Poisoning and Illusion sẽ không nhận được tiền thưởng cho mỗi lần gây thiệt hại.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.