FANDOM


Kevlar vest hay giáp là một thiết bị bảo vệ trong Counter-Strike SeriesCounter-Strike Online.

Tổng quan Edit

Giáp bảo vệ có giá $650 và giảm thiệt hại nhận được bởi đạnlựu đạn. Giáp bảo vệ không đi kèm với mũ bảo vệ, nghĩa là người chơi vẫn chết khi bị bắn vào đầu bởi một cây súng trường, shotgun, hay một số loại súng lục. Sát thương nhận được từ lựu đạn nổ và hầu hết súng tiểu liên hay súng lục được giảm xấp xỉ phân nửa. Sát thương gây ra bởi vài loại súng nhắm cũng giảm 25%.
Kevlar gfx

Icon lựa chọn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.