FANDOM


Lựu đạn lửa
Firebomb
Lựu đạn
Tên khácFirebomb
Tiền mặt$0
Ngày thêmSingapore/Malaysia
8/3 2012

Turkey
21/8 2013

CSN:Z
23/9 2014

Việt Nam
26/3 2015


Room restrict limitfragheLựu đạn lửa(Firebomb), Lựu đạn cháy hay Bom Napan là một loại Lựu đạn làm cho kẻ địch bị cháy trong Counter-Strike Online chỉ có trong Zombie: The Mutation, Zombie: The HeroZombie: The Union.

Tổng quanEdit

Lựu đạn lửa là phiên bản đã chỉnh sửa của Lựu đạn bi. Khi ném nó nổ và làm zombie bị cháy. Ngọn lửa gây sát thương 50HP mỗi giây trong vòng 10s tổng cộng 500HP.Nếu lựu đạn nổ gần người ném, người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng cháy. Nếu nạn nhân chỉ còn 1 HP, lửa không làm mất máu nữa.

Sau đợt Free Update, Lựu đạn này có sẵn trong kho người chơi.

Thuận lợiEdit

Bất lợiEdit

  • Có thể gây sát thương lên người ném.
  • Chỉ có số ít lần sử dụng.
  • Chỉ có thể sử dụng trong một số mode.

MẹoEdit

  • Sử dụng khi zombie đang rút lui.
  • Ném vào bầy zombie để đạt hiệu quả cao nhất.
  • Khi trong ống, sử dụng lựu đạn này để làm yếu zombie mạnh trước khi xài súng.

GalleryEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.