Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement


Súng máy là loại súng tự động hoặc cầm tay được thiết kế để sử dụng dây đạn hoặc hộp đạn cỡ lớn, tốc độ bắn thường lên đến hàng trăm viên mỗi phút. Thường được sử dụng trong Zombie Mods, Zombie Scenario, DeathmatchTeam Deathmatch.

QBB-95[]

Icon qbb95 cso.png
Trang chính: QBB-95

QBB-95 là loại súng máy nhẹ của Trung Quốc sử dụng 75 viên đạn 5.8×42mm. Nó chính xác cao ở cự ly xa nếu bắn từng đợt và có tốc độ bắn hợp lý. Tuy nhiên, nó không thích hợp cho những trận đấu bị gián đoạn vì độ giật cao và đạn tỏa rộng. Thường được sử dụng trong DeathmatchTeam Deathmatch.

QBB-95 Custom[]

Qbb95ex icon.png
Trang chính: QBB-95ex

QBB-95EX là dạng cải tiến của QBB-95. Nó có nhiều tính năng giống bản cũ và có thể chưa thêm 5 viên đạn và có thể mang theo tổng cộng 400 viên, khiến nó trở nên có ích trong Zombie Mods.

M249[]

Icon m249 cso.png
Trang chính: FN Minimi

FN Minimi hay M249 là loại súng máy hạng nhẹ của Hoa Kì sử dụng 100 viên đạn 5.56×45mm NATO . Nó có độ giật cao và độ lan tỏa rộng, khiến nó trở nên vô dụng trong cự ly xa. Thường được sử dụng trong Zombie Scenario.

HK23E[]

Hk23 gfx.png
Trang chính: HK 23E

HK23E là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng 100 viên đạn 5.56 NATO. Nó nhẹ hơn M249 3% nhưng sát thương thấp hơn 1%. Nó rẻ hơn M249 và thay đạn nhanh hơn.

M60E4[]

M60 icon.png
Trang chính: M60E4

M60E4 là loại súng máy hạng trung sử dụng 100 viên đạn 7.62 NATO. Nó có nhiều đặc tính giống M249 và có lượng sát thương lớn hơn, rẻ hơn và thay đạn nhanh hơn.

MG36[]

Mg36 gfx.png
Trang chính: MG36

MG36 là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng 100 viên đạn 5.56 NATO dùng cho súng trường trong băng đạn dạng đĩa. Nó rẻ hơn M249 và sát thưng lớn hơn, độ giật thấp hơn, bắn nhanh hơn, nhẹ hơn, có ống nhắm và thay đạn nhanh hơn nhưng không chính xác cho lắm.

Skull-7[]

M249ex gfx.png
Trang chính: Skull-7

Skull-7 hay M249EX là loại súng chống zombie dựa trên khẩu M249. Nó dùng 120 viên đạn 5.56mm Anti-zombie có thể mang theo tối đa 240 viên. Nó gây sát thương lớn lên Zombie, bắn xuyên giáp và có ống nhắm. Ra mắt cùng map Chaos và chỉ bán trong 1 thời gian.

MK48[]

Mk48.png
Trang chính: MK48

MK48 là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng 120 viên đạn 7.62mm và có ống nhắm dùng cho US Special forces. Nó nhẹ bằng HK23MG36 và sát thương lớn hơn Skull-7. Tuy nhiên, tốc độ bắn khá chậm.

PKM[]

Pkm.png
Trang chính: PKM

Izmash PKM là loại súng máy hạng trung sử dụng 150 viên đạn 7.62mm. Nó gây một lượng sát thương vừa phải và có thể bắn chùm 3 viên. Tuy nhiên, nó có giá khá mắc, độ hồi tâm thấp, giá đạn mắc và thay đạn lâu.

MG3[]

Mg3 icon.png
Trang chính: Rheinmetall MG 3

MG3 là loại súng máy hạng trung sử dụng 200 viên đạn 7.62mm. Nó có băng đạn cỡ lớn và tốc độ bắn nhanh. Nó ra mắt cùng với Zombie Scenario và thường được sử dụng trong Zombie Mods .

M134 Minigun[]

M134 gfx.png
Trang chính: M134 Minigun

M134 Minigun là loại súng máy hủy diệt sử dụng 200 viên đạn 7.62mm. Nó được thiết kế để tiêu diệt Zombie hàng loạt và trở nên vô dụng trong Original, DeathmatchTeam Deathmatch.

Avalanche[]

Avalanche.png
Trang chính: Avalanche

Avalanche là loại súng máy hư cấu sử dụng 200 viên đạn 7.62mm .Có thể chuyển đổi giữa 2 chế độ A (Sát thương lớn, bắn chậm) và chế độ B (Sát thương thấp, bắn nhanh).

So sánh[]

Súng máy Giá

Sát

thương

Độ chính xác Độ giật Cỡ băng đạn Tốc độ bắn

Giảm

tốc

độ

Thay đạn Đặc biệt
QBB-95 $3200
26
21%
26%
75
90%
11%
3.8 giây
-
M249 $5750
28
22%
21%
100
90%
14%
4.7 giây
-
HK 23E $4600
27
20%
18%
100
90%
11%
3.9 giây
-
M60E4 $4700
31
27%
20%
100
90%
14%
4.0 giây
-
MG36 $3500
29
17%
19%
100
91%
11%
3.9 giây
Ống nhắm
Skull-7 $9000
31
16%
20%
120
90%
14%
4.0 giây
Ống nhắm
FN Mk 48 $5500 33 15% 21% 120 87% 11% 4.7 giây Nhín xa
PKM $5600 30 23% 22% 150 90% 13% Chưa biết Bắn chủm 3 viên
MG3 $5750
30
27%
22%
200
91%
14%
4.7 giây
-
M134 $7000
33
46%
4%
200
100%+
39%
5.0 giây
-

Gallery[]

Advertisement