FANDOM


cs_militia
Militia icon
Các mode liên quan
Original 2DeathTeam deathmach 2Zombie original 1
Tác giả
Andrew Aumann
Chi tiết
Độ khó

Room degree normal

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Lớn

Địa điểm

Dinh thự của Cliffe

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Buổi trưa


Militia là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Bọn Khủng bố đã chiếm một dinh thự để làm nơi chú ẩn. Đây là một dinh thự lớn ở ngoại ô rất thích hợp cho việc đóng quân ở đây. Chúng đã bắt giữ bốn người trong nhà làm con tin. Một trong số đó đã nhanh trí bằng cách nào đó kêu gọi sự giúp đỡ từ cảnh sát. Một đội đặc nhiệm đã lập tức lên đường nhằm triệt phá hang ổ của TR và giải cứu con tin bị chúng bắt giữ.

Hình ảnhEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.