FANDOM


Mode hay còn gọi là chế độ chơi của Game. Hiện tại CSO là một trong những tựa game FPS nhiều mode đa dạng nhất.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.