NEXON Corporation

NEXON Corporation là một nhà phát triển và phát hành trò chơi Counter-Strike Online.

Tổng Quan[edit | edit source]

NEXON Corporation (Tiếng Hàn: 넥슨) là một hãng phát triển và phát hành game ở Hàn Quốc về trò chơi trực tuyến và MMORPGs. Có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là công ty đã tạo ra Counter-Strike Online với sự giúp đỡ của Valve Corporation.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.