FANDOM


cs_office
Office icon
Các mode liên quan
Original 2DeathTeam deathmach 2Zombie original 1
Tác giả
Hobbit
Sphinx
George_Pooshoes
Chi tiết
Độ khó

Room degree hard

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Trung bình

Địa điểm

Văn phòng Prodigy

Cấu trúc

Phức tạp

Thời gian

Mùa Đông


Office là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Bọn Khủng bố đã đột nhập vào một văn phòng nhằm chiếm đoạt những tài liệu quan trọng. Chúng bắt giữ con tin để bắt họ khai nộp mọi tài liệu chúng cần. Ngay lập tức đội đặc nhiệm được cử tới ngăn chạn hành vi của nhũng kẻ khủng bố liều lĩnh kia. Họ sẽ phải băng qua bãi gửi xe dày đặc để vào bên trong.

Hình ảnhEdit

Bạn có biết?Edit

  • Thông tin của những người thiết kế ra map ở một góc tường mà phải phá ra mới tìm thấy.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.