FANDOM


Pandora's Box hay Secret Box là một item đặc biệt trong Counter-Strike Online .

Thông tinEdit

We promise that the item you get is worth more than the box itself and perhaps, Jennifer or Natasha might even surprise you since they are no longer available for sales elsewhere. Press the 'Use' button to open the Pandora's Box now!

- Chúng tôi cam kết rằng những vật phẩm bạn nhận được có giá trị hơn chính bản thân nó và ngoài ra, Jennifer hoặc Natasha  sẽ khiến bạn bất ngờ vì họ không thể mua được ở bất cứ đâu. Hãy ấn 'Use' và mở hộp Pandora's Box ngay và luôn!

Sự kiệnEdit

IndonesiaEdit

  • Khi đăng nhập vào mỗi ngày thứ 3 lúc 6h sáng - 12h trưa, người chơi sẽ nhận được một hộp. Vật phẩm này không thể nhận được nữa sau Re:boot.
  • Chơi và nhận 3 Pandora's Box trong sự kiện từ Tháng 5 / 26-Tháng 6 / 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.