Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement
Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Pierrot
Pierrot
Pierrot
Tên khác Clown
Đội Zombie
Tên hệ thống bonus_mon

bonus_mon02

Pierrot hay Clown(gã hề,anh hề) xuất hiện ở các màn thưởng trong Zombie Scenario và được gán cho làm các item NPC sinh ra trong Item Battle.


Tổng quan[]

Trong Zombie Scenario,các Pierrot xuất hiện với số lượng lớn trong suốt mà tiền thưởng trong các bản đồ của  Zombie Scenario  (chỉ trong Survival type). Chúng xuất hiện rất nhiều trong Zombie Scenario: Season 1 , nhưng bị giới hạn ở các season sau.Các Pierrot không tấn công người chơi, chúng chỉ chạy về phía người chơi mà không làm gì cả chỉ để bị giết.

Do đó các zombie này luôn là "miếng mồi" ưa thích cho nhiều người chơi đặc biệt là những người chơi đã chết ở vòng trước.Họ có thể kiếm được 1 lượng tiền từ việc giết chúng .

Trong Item Battle, Pierrot có thể được sinh ra dưới dạng các item trận "Snowman" và có thể phát nổ nếu ở gần kẻ thù, điều này có thể giết chết người chơi 1 cách đột ngột . Tuy nhiên, nó chỉ có 100 máu và dễ dàng bị tiêu diệt

Xuất hiện[]

Các Pierrot chỉ xuất hiện ở các vòng tiền thưởng trong các bản đồ Survival type  : Lost CityDouble GateTrap and Culvert.

Chúng cũng xuất hiệ trong Checkmate (Item Battle) dạng  item khi được sử dụng.

Gallery[]

Ngoài lề[]

  • Khi bị giết, người chơi có thể nghe các Pierrot nói:"Thank you". Họ cũng có thể nghe các Pierrot nói:"Easy!".
  • Mặc dù bị coi là các zombie yếu nhất,các Pierrot có thể phá hủy rào cản trong Double Gate 1 cách dễ dàng mà không cần tốn nhiều sức.
  • Có 1 trục trặc nơi mà các Pierrot model bị thay thế bởi các models khác.Người chơi vẫn sẽ nhận được $300 từ các model này nhưng sẽ bị thiệt hại bởi các cuộc tấn công của chúng.
  • Trong Trap,vòng 49 là vòng duy nhất có các Pierrot xuất hiện như các vòng giữa.Tuy nhiên chúng chỉ xuất hiện khi gần hết vòng.
  • Trong Checkmate (Item Battle), có 2 loại Pierrot (TR's Pierrot sử dụng loại gốc trong khi CT's Pierrot sử dụng loại Snowman thay thế).Advertisement