de_prodigy
Prodigy
Các mode liên quan
Original 2.png Death.png Team deathmach 2.png Zombie original 1.png
Tác giả
Hobbit
Chi tiết
Độ khó

Bình thường

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Lớn

Địa điểm

Phòng thí nghiệm

Cấu trúc

Phức tạp

Thời gian

Buổi chiều


Operation Prodigy là một bản đồ Đặt bom trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Lần này, những tên khủng bố đã quyết định tấn công vào một trong những phòng thí nghiệm sinh học lớn Prodigy. Chúng dự tính sẽ gây ra một vụ nổ hạt nhân và đương nhiên hậu quả mà nó gây ra thật khó có thể tưởng tượng. CT buộc phải ngăn không cho điều đó xảy ra hoặc họ sẽ đi vào lịch sử như những kẻ thất bại, tệ hơn là đã không thể bảo vệ được hàng triệu tính mạng ngoài kia.


Hình ảnh[edit | edit source]

Bạn có biết?[edit | edit source]

  • Prodigy còn có nghĩa là tuyệt vời.
  • Vì sự phức tạp của bản đồ đã khiến cho nó trở thành một trong những map ít được lựa chọn nhất.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.