FANDOM


zm_requiem
Requiem gfx
Các mode liên quan
Tác giả
Nexon logo
Chi tiết
Độ khó

Room degree easy

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Thường

Địa điểm

Làng quê

Cấu trúc

Đơn giản

Thời gian

Đêm


Tổng quanEdit

Requiem là map tạo ra đặc biệt cho Zombie: The Hero: The Origins và một số mode khác. Lấy bối cảnh từ một khu làng bị ám.


Beast ModeEdit

Map được đưa vào Beast mode cùng với Beast Mode patch. Có vài điểm khác với Zombie mods.

  • Tất cả người chơi đều có thể leo lên hầu hết các nóc nhà.
  • Con người có thể trèo lên thùng trong nhà thờ cho dù không có item vì nó đã được hạ thấp.
  • Sửa Ladders bug.

Bạn có biết?Edit

  • Người chơi có thể nghe thấy tiếng ma rên khi bước đi.
  • Người chơi có thể lên nóc nhà thờ bằng cách bunny hop.
  • Có 2 chỗ thủ cho con người là nhà thờ và nhà kho.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.