FANDOM


. Round Re-Challenge là một item có trong Human ScenarioZombie Scenario trong Counter-Strike Online. Nó có thể mua được bằng bạc.

Tổng quan Edit

Khi vòng đấu(trong các map scenario) thất bại và đếm ngược bắt đầu, người chơi có thể bắt đầu lại vòng bằng cách nhấn phím R trên bàn phím.Người bắt đầu lại vòng sẽ có $32000 khuyến khích. Level và số zombie đã giết sẽ được giữ nguyên khi khởi động lại vòng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.