Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement


Tmp icon.png
Mac10 icon.png
Mp5 icon.png
Ump45 icon.png
P90 icon.png
Icon k1a cso.png
Icon mp7 cso.png
DualMP7.png
Icon vector cso.png
Thompson gfx.png
Watergun gfx.png
Tempestsmg.png
Skull3.png


SMG (Sub Machine Gun) là một loại súng tiểu liên tự động sử dụng loại đạn của Súng ngắn. Nó khai hỏa bằng chế độ bắn tự động của súng máy bằng loại đạn của súng ngắn. Súng tiểu liên được phát minh ra vào thời kì Thế chiến thứ 1 (1914-1918) nhưng được sử dụng rộng rãi nhất là vào thời kì Thế chiến thứ 2 (1939-1945) khi hàng triệu khẩu súng được sản xuất. Ngày nay súng tiểu liên phần lớn đã bị thay thế bằng súng trường cho quân đội.

Thông tin chung[]

Súng tiểu liên được phân loại là vũ khí chính trong Counter-Strike Online. Súng tiểu liên thường được xác định bởi tốc độ bắn nhanh với cỡ đạn nhỏ và băng đạn cỡ vừa. Tốc độ bắn của nó còn nhanh hơn cả súng trường và thậm chí là súng máy . Nó thích hợp trong những cuộc đấu tầm gần nhờ độ giật thấp khi bắn liên tục.

Lối chơi[]

Súng tiểu liên thường được sử dụng vào những round đầu tiên khi người chơi có ít tiền. Sau đó nó sẽ được thay thế bằng súng trườngsúng nhắm .

SMG trong game[]

Sau đây là những loại SMG có trong game:

So sánh[]

Súng Sát thương Chính xác Giật Hồi tâm Giảmtốcđộ Băngđạn Đạn
TMP 17 73% 17% 92% 0% 30 9×19mm Parabellum
MAC-10 25 72% 19% 92% 0% 30 .45 ACP
MP5 23 79% 9% 92% 0% 30 9mm
UMP45 26 75% 9% 90% 0% 25 .45
P90 18 68% 9% 92% 4% 50 5.7mm
MP7A1 (A mode) 25 71% 9% 92% 0% 20 4.6mm
MP7A1 (B mode) 25 90% 12% 87% 3% 20 4.6mm
MP7A1 (Dual) 25 71% 9% 92% 0% 80 4.6mm
MP7A1 60R 25 71% 9% 92% 0% 60 4.6mm
K1A 26 78% 13% 91% 2% 30 5.56 NATO
Kriss 25 77% 14% 91% 2% 30 .45 ACP
Dual Kriss 26 76% 14% 93% 7% 50 .45 ACP
Thompson 28 70% 9% 91% 5% 50 .45 ACP
Skull-3 (A mode) 27 82% 11% 91% 2% 35 .45 AZ
Skull-3 (B mode) 31 73% 24% 95% 33% 70 .45 AZ
Lightning SMG-1 23 79% 8% 92% 0% 40 H2O
Tempest 24 83% 8% 93% -5% 35 .45 ACP

Sát thương[]

 • Sát thương lớn nhất là Thompson.
 • Sát thương nhỏ nhất là TMP.

Độ chính xác[]

 • Chính xác nhất là MP5.
 • Ít chính xác nhất là MP7A1.

Độ giật[]

 • Độ giật cao nhất là P90Thompson .
 • Độ giật thấp nhất là MP5MP7A1 .

Tốc độ bắn[]

 • Tốc độ bắn nhanh thất là Kriss.
 • Tốc độ bắn thấp nhất là UMP45Thompson .

Cân nặng[]

 • Nặng nhất là Thompson .
 • Nhẹ nhất là TMP .


Lưu ý[]

 • TMPMAC-10 là súng ngắn bắn liên tục còn P90 MP7A1 là vũ khí phòng vệ cá nhân chứ không phải SMG.
 • K1A sử dụng loại đạn 5.56mm thường được sử dụng cho súng trường .

Liên kết liên quan[]

Advertisement