cs_siege
Selection icon
Các mode liên quan
Original 2.png Zombie original 1.png
Tác giả
N0TH1NG
Chi tiết
Độ khó

Dễ

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Lớn

Địa điểm

Nhà tù

Cấu trúc

Phức tạp

Thời gian

Buổi chiều


Siege là một map giải cứu con tin của chế độ Original trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Đây là một bản đồ cổ của Counter-Strike. Bối cảnh diễn ra ở một nhà tù chuyên giam giữ những phần tử khủng bố nguy hiểm. Bọn Khúng bố đã quyết định liều lĩnh tấn công vào nhà tù này nhẳm giải thoát và chiêu mộ thêm thành viên. Sự bất cẩn của nhân viên an ninh nhà tù đã trở thành một cơ hội không thể tốt hơn cho chúng thực hiện kế hoạch cướp ngục của mình. Chúng đã bắt giữ nhân viên nhà ngục làm con tin và đe dọa sẽ giết nếu không để chúng rời khỏi. Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ giải cứu và ngăn không cho lũ TR đạt được mục đích của mình.

Hình ảnh[edit | edit source]

Bạn có biết?[edit | edit source]

  • Bạn có thể sử dụng thang máy ở map này.
  • Có một khu vực trong nhà tù không xuất hiện trên bản đồ.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.