FANDOM


Steam là một phần mềm quản lý trò chơi và quản lý bản quyền của các trò chơi được Valve Corporation phát hành, và một số trò chơi khác.

Tính đến tháng 8 năm 2012, có hơn 1500 trò chơi được phát hành bởi Steam , 54 người sử dụng. Số Người sử dụng trong giờ cao điểm là 5.000.000 vào ngày 2 tháng 1 năm 2012.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.