FANDOM


Submodes là cách chơi khác của một mode. Các submode trong Counter-Strike Online là:

Sau update 12/6/2014 ở Hàn Quốc, có các submode mới:

Sau đợt update 26/3/2015 ở Hàn Quốc(21/5/2015 ở Việt Nam), có thêm submode:

Ngoài lềEdit

  • Đấu súng ngắm khác với đấu AWP. Trong đấu AWP người chơi chỉ được sử dụng AWP và một số loại Sniper bắn phát một khác.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.